Rady ohledně lepení

Návod k lepení naleznete i uvnitř balení.


U hlavní samolepky naleznete i vzorek menší samolepky, na které si můžete celý postup lepení natrénovat. Důležitou součástí při lepení, je výběr vhodného místa pro Vaši samolepku. Jakmile máte vhodné místo vybráno, zkuste nalepit testovací samolepku dle níže popsaného postupu:

! Před nalepením hlavní samolepky si na vzorku otestujte, jak se vaše omítka na zdi chová. Zda pod samolepkou drží, či při odstraňování samolepky neodpadává. Za případné poškození vašich zdí v případě nevhodného nalepení či jiného poškození, jako například odpadávání zdi při odstraňování samolepky, neneseme žádnou odpovědnost a nelze tak vymáhat žádné finanční ani jiné sankce či náhrady !

Návod k lepení


1. Položte samolepku (podkladový papír dolů, průhledná fólie nahoru) na desku stolu, podlahu čí jakýkoliv jiný rovný a pevný povrch - NE koberce, ubrus, rohožku či cokoliv měkkého. Podklad musí být rovný a pevný. Přejeďte po průhledné (přenosové) fólii například pravítkem či kreditní kartou aby došlo k lepšímu přilnutí motivu na přenášecí fólii. Může se stát, že v krabici během doručování dojde místy k odlepení.

2. Otočte samolepku průhlednou (přenášecí) fólií směrem k desce stolu, či podlaze. Uchopte vrchní papír za roh a pomalu začněte papír slepovat tak, aby Vám samolepka zůstala přilepena na přenášecí průhledné fólii. Pokud by docházelo k tomu, že se při sundávání papíru motiv nepřenese na přenosovou fólii, kousek se vraťte, přes papír samolepku rukou přimáčkněte k přenosce a poté zkuste znovu opatrně pokračovat, dokud vám celý motiv nezůstane pouze na průhledné přenosce.

3. Pokud je samolepka menšího rozměru, uchopte ji za rohy a zlehka umístěte na požadované místo na zeď. V případě, že má samolepka rozměr větší, doporučujeme přizvat k lepení někoho, kdo vám pomůže. Po lehkém umístění na zeď  kousek odstupte a překontrolujte si umístění. Pokud se Vám samolepka zdá umístěna špatně či křivě, můžete samolepku opatrně sundat a zkusit umístit znovu. Důrazně však doporučujeme toto přemístění udělat maximálně jednou či dvakrát. Hned jak uznáte, že je vše tak, jak jste si představovali, můžete samolepku pravítkem či kreditní kartou opatrně vyhladit.

4. Nechte samolepku nějakou dobu nalepenou i s přenosovou fólií - ideální čas na kafe po perfektně provedené práci. Pokud nevydržíte čekat, sundávejte přenosovou fólii zvláště opatrně. Může se stát, že se motiv od zdi odlepí (často i kvůli staré či nekvalitní loupací omítce) a zůstane na přenosce. V takovém případě kousek opět přilepte, rukou či kartou znovu vyhlaďte a zkuste sundávat dále. V případě, že jste si po nalepení dali zmíněné kafe, mělo by jít sundání přenosové fólie bez větších problémů. I tak ale přenosovou fólii sundávejte opatrně a pomalu, aby se motiv nepoškodil, kdyby ke zdi přilnul špatně či zůstal sem tam přilepen k přenosce.

5. Uživejte si pohled na "novou" ozdobenou stěnu.

Tip pro Vás


Chcete-li soutěžit o hodnotné ceny, navštivte naši stránku "Soutěže" a zjistěte, jak se do soutěže zapojit.

 Každý měsíc losujeme jednoho výherce z došlých fotografií, který vyhraje samolepku dle vlastního výběru ZDARMA.