Informace

Rady ohledně lepení

Návod k lepení naleznete i uvnitř balení.


U hlavní samolepky naleznete i vzorek menší samolepky, na které si můžete celý postup lepení natrénovat. Důležitou součástí při lepení, je výběr vhodného místa pro Vaši samolepku. Jakmile máte vhodné místo vybráno, zkuste nalepit testovací samolepku dle níže popsaného postupu:

! Před nalepením hlavní samolepky si na vzorku otestujte, jak se vaše omítka na zdi chová. Zda pod samolepkou drží, či při odstraňování samolepky neodpadává. Za případné poškození vašich zdí v případě nevhodného nalepení či jiného poškození, jako například odpadávání zdi při odstraňování samolepky, neneseme žádnou odpovědnost a nelze tak vymáhat žádné finanční ani jiné sankce či náhrady !

Návod k lepení


1. Položte samolepku (podkladový papír dolů, průhledná fólie nahoru) na desku stolu, podlahu čí jakýkoliv jiný rovný a pevný povrch - NE koberce, ubrus, rohožku či cokoliv měkkého. Podklad musí být rovný a pevný. Přejeďte po průhledné (přenosové) fólii například pravítkem či kreditní kartou aby došlo k lepšímu přilnutí motivu na přenášecí fólii. Může se stát, že v krabici během doručování dojde místy k odlepení.

2. Otočte samolepku průhlednou (přenášecí) fólií směrem k desce stolu, či podlaze. Uchopte vrchní papír za roh a pomalu začněte papír slepovat tak, aby Vám samolepka zůstala přilepena na přenášecí průhledné fólii. Pokud by docházelo k tomu, že se při sundávání papíru motiv nepřenese na přenosovou fólii, kousek se vraťte, přes papír samolepku rukou přimáčkněte k přenosce a poté zkuste znovu opatrně pokračovat, dokud vám celý motiv nezůstane pouze na průhledné přenosce.

3. Pokud je samolepka menšího rozměru, uchopte ji za rohy a zlehka umístěte na požadované místo na zeď. V případě, že má samolepka rozměr větší, doporučujeme přizvat k lepení někoho, kdo vám pomůže. Po lehkém umístění na zeď  kousek odstupte a překontrolujte si umístění. Pokud se Vám samolepka zdá umístěna špatně či křivě, můžete samolepku opatrně sundat a zkusit umístit znovu. Důrazně však doporučujeme toto přemístění udělat maximálně jednou či dvakrát. Hned jak uznáte, že je vše tak, jak jste si představovali, můžete samolepku pravítkem či kreditní kartou opatrně vyhladit.

4. Nechte samolepku nějakou dobu nalepenou i s přenosovou fólií - ideální čas na kafe po perfektně provedené práci. Pokud nevydržíte čekat, sundávejte přenosovou fólii zvláště opatrně. Může se stát, že se motiv od zdi odlepí (často i kvůli staré či nekvalitní loupací omítce) a zůstane na přenosce. V takovém případě kousek opět přilepte, rukou či kartou znovu vyhlaďte a zkuste sundávat dále. V případě, že jste si po nalepení dali zmíněné kafe, mělo by jít sundání přenosové fólie bez větších problémů. I tak ale přenosovou fólii sundávejte opatrně a pomalu, aby se motiv nepoškodil, kdyby ke zdi přilnul špatně či zůstal sem tam přilepen k přenosce.

5. Uživejte si pohled na "novou" ozdobenou stěnu.

Tip pro Vás


Chcete-li soutěžit o hodnotné ceny, navštivte naši stránku "Soutěže" a zjistěte, jak se do soutěže zapojit.

 Každý měsíc losujeme jednoho výherce z došlých fotografií, který vyhraje samolepku dle vlastního výběru ZDARMA.

Jakou vybrat velikost?

Řeklo by se, že se při výběru velikosti samolepky nedá udělat chyba. Pravda je ovšem taková, že se občas může například špatně pochopit rozměr u velikostí samolepek.

V eshopu u každé samolepky najdete tabulku s rozměry M, L a XL, které obsahují maximální rozměry samolepky v takovém rozložení, jak Vám od nás přijde vyrobena.

Věnujte proto prosím pozornost správnému změření volného místa na Vaší zdi a poté pečlivě vyberte správnou velikost motivu. V některých případech samolepka obsahuje více menších dílků poskládaných na fólii do optimální pozice. Velikost těchto jednotlivých prvků proto musíte odhadnout poměrem k maximální velikosti uvedené v obrázku.

Malá rada


Obrázek s velikostí u jednotlivých produktů si můžete vytisknout 1:1 a poté si pravítkem poměr jednotlivých částí změřit. Eliminujete tak riziko, že si objednáte špatnou velikost.


ukázka pro názornost:

Jak nakupovat

Nakupovaní na našem webu je velmi jednoduché. Rozepsali jsme tu pro vás nákup do několika kroků.

1. Výběr samolepky

V levém menu jsou samolepky rozděleny do jednotlivých kategorií. Stačí si vybrat vámi požadovanou kategorii a poté najít nejvhodnější motiv.

2. Vložení do košíku

Po rozkliknutí motivu se dostanete do jeho podrobného detailu, kde najdete vše od nabízených velkostí, barev a jiných možností. Aktuální cena se zobrazí až po zvolení velikosti z rozbalovacího menu.

obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Ing. Oldřich Pokorný, DiS. 
J. z Poděbrad 1999/16 
Šumperk 787 01 
Česká Republika 
IČ: 05065208

Odpovědná osoba a kontakt

Oldřich Pokorný 
Mob.: 603 480 833
E-mail : info(zavinac)indekor.cz

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na internetové stránce indekor.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu indekor.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: newsletters(zavinac)indekor.cz".

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí potvrzení objednávky v košíku a následném odeslání prodávajícímu). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit do chvíle, než bude objednávka expedována (stav objednávky bude změněn na „vyřízeno“). V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky a jejím stavu je Kupující automaticky informován elektronickou poštou - e-mailem. Kupující bere v potaz, že obvyklá doba dodání se může pohybovat od 2 do 5ti pracovních dní. Po změně stavu objednávky na „vyřízeno“ znamená, že objednávka byla předána dopravci a doba doručení se může pohybovat v rozmezí jednoho až dvou pracovních dní v závislosti na podmínkách dopravce.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou bez jakýchkoliv finančních či jiných sankcí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout pouze v pracovní době uvedené na na našich stránkách v sekci kontakt, popřípadě lze termín dohodnout telefonicky či e-mailem.

Přeprava zásilkovou službou

Zboží je doručováno přepravní balíkovou službou Česká pošta (balík do ruky/balík na poštu) popřípadě jiným dopravcem, uvedeným v průběhu objednávky. 
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je po území ČR 120kč. Pro zboží nad 1500Kč je poštovné po území ČR zdarma. 
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je stanovena na dobu 2 let od data prodeje. Záruka se však nevztahuje na vady způsobené nesprávnou aplikací nebo nalepením na nevhodný podklad. Nevztahuje se také na jakékoliv mechanické a optické závady vzniklé nesprávným používáním, skladováním či údržbou produktu. Vždy si pečlivě přečtěte příbalový leták, který je součástí každé objednávky a dbejte na dodržování pokynů uvedených v těchto podmínkách.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího v kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta na vrácení, ne však déle než 30 dní.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a musí být vráceno nepoužito a neporušeno (tzn. v případě samolepek nesmí být samolepka již nalepena a poté na ni uplatnováno právo odstoupení od smlouvy). Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. 
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace, pokud zásilka tyto věci obsahovala) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. 
předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet 
dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. 
osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru. 
platební karta online

9) Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

! Za případné poškození vašich zdí v případě nevhodného nalepení či jiného poškození, jako například odpadávání zdi při odstraňování samolepky, neneseme žádnou odpovědnost a nelze tak vymáhat žádné finanční ani jiné sankce či náhrady. Pro tyto účely obsahuje každá zásilka také malou testovací samolepku, díky které tyto vady můžete zjistit ještě před nalepením velké samolepky a předejít tak případnému poškození zdí !

12) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

tým inDekor

Obchodní podmínky jsou platné od 26.2.2017 do odvolání. 
Informace pro kupující: V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.